Sevgililer Günü Nedir?


Kapitalist Küreselleşme ile birlikte dünyanın her tarafına yayılan “Sevgililer Günü”nün bir Roma-putperest kalıntısı olduğunu biliyor muydunuz? Bereket tanrısının onuruna! Kutlanan bugünde genç kız ve erkeklere çektikleri kura ile zinaya giden yol açılıyordu

post
 Nedir ?    30.03.2019 11:29:44    Bu İçerik 15976 kez görüntülendi.Mustafa Karakaş/Doğruhaber

Hristiyanların “Aziz Valentin Günü“, Hristiyan olmayan halkların “Sevgililer günü” olarak kutladığı gün, aslında bir Roma putperest uygarlığı kalıntısıdır.

Hikâyesi oldukça ilginç!

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Sevgililer Günü'nün başlangıcı Roma İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. 14 ve 15 Şubat tarihleri eski Roma halkının hayatında da önemli bir yere sahipti.

Bu günde Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan Juno'ya duyulan saygıdan ötürü tatil yapılırdı. Juno ayrıca Roma halkı tarafından kadınlık ve evlilik tanrıçası olarak da biliniyordu.

15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanmaktaydı. Lupercalia bayramının arifesi olan 14 Şubat'ta genç erkeklerin ve genç kızların isimleri yazılı kura ile bayram boyunca zina etme imkanı sağlanıyordu.

Nitekim bu eş seçme kurası sonraki yüzyıllarda İngilizlere geçecek ve İngiliz şair Chaucer, 14 Şubat tarihiyle romantizm  arasında ilişki kuran ilk isim olarak dikkat çekecektir. Chaucer’e göre kuşların eşlerini seçtikleri tarih 14 Şubattır. Oysa köken olarak eş seçme rezaleti Roma’ya dayanıyordu.

Sevgililer Günü’nün Hristiyanlaştırılması!

M.S. 469'da 469'da Papa bu gayri-Hristiyan bayramını yasaklayarak sadece kura çekilişine izin verdi. Papa bu zina uygulamasını kaldırttı ve artık kuralarda Aziz Valentine anısına sadece azizlerin isimleri yazılıyordu.

Peki aziz Valentin kimdir?

Katolik Kilisesi tarafından resmi olarak tanınan Aziz Valentin’in M. S. 270 tarihinde öldüğü sanılıyor. Aziz Valentin’in kimliğiyle ilgili resmi kaynaklardaki ilk açıklamalar M. S. 496’da ölen Papa Gelasius’a ait.

Papa Gelasius, O’nun “hayatını Tanrı’ya adamış bir şehit olarak dünyadan ayrıldığını” söyler. 1400’lü yıllara ait kayıtlar Aziz Valentin’in Roma’da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için İmparator 2. Claudius’un emriyle kafası kesilerek öldürüldüğünden bahseder.

İşte kapitalizmin küreselleştirdiği bugün, Valentin ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram gününe bu şekilde dönüştürülmüştü. Yani aslında bugünün çıkışı da Hristiyanlık kökenli değildir, Hristiyanlar bugünü dönüştürmeye çalışmış, ama başaramamışlardır. Zira bugün artık sömürücü kapitalizmin insanları yığınlaştırdığı ve sevgiyi maddeye kurban ettiği gündür.

kapitalizm.küreselleşme,putperest,zina,lupercus,sevgililer günü