İSLAMOFOBİ NEDİR?


İslamofobi, kelime anlamı olarak "İslam korkusu" demektir. Müslümanlara ve İslam dinine karşı sürdürüle gelen ön yargı ve ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır. Müslümanlara karşı duyulan irrasyonel nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve kin besleme anlamına gelir.

post
 Nedir ?    27.03.2019 14:03:23    Bu İçerik 16724 kez görüntülendi.NE ZAMAN ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

İslamofobi ilk kez 1991 yılında kullanılmış ve 11 Eylül saldırılarıyla tekrardan gündeme gelmiştir.

Bugün İslamofobi denildiği zaman iki şey anlaşılıyor, bir İslam dinini tanımlamak ve öğrenmekten kaynaklanan bir korku hali ile birlikte Müslümanlara karşı ayrımcılık ve düşmanlık yapılmasının meşru görülmesi.

Aslında bakılırsa İslamiyet’e karşı olan bu nefretin kökeni İspanya da Endülüs ün İslam Devleti tarafından fethedilmesine kadar iner. Haçlı seferlerine asker devşirmek isteyen kilise mensuplarının propagandası bu nefret tohumlarının ekilmesine zemin hazırlamıştır. Bu düşünce yapısı günümüze kadar seyretmiş ve çıkan olaylarda da etkisini arttırmıştır.

İnsanlarda ki önyargılar olduğu sürece öngörüler yok olur. Öngörüsü olmayan insanların gerçekleri görüp ve doğru bir şekilde hareket etmesi beklenemez. İslamiyet’e karşı asırlardır süregelen nefretin adıdır İslamofobi.  İslamofobi, önyargıları içinde boğuşan insanların,aciz kalmış güruhların ortaya atmış olduğu bir düşünce akımıdır.

BU SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR

İslamofobinin mutlak çözümü konusunda, aziz İslam dininin ilke ve prensiplerinin, kaide ve kurallarının iyice bilinmesi ve diğer tüm inançlara, ideolojilere ve aykırı düşüncelere nasıl insancıl yaklaştığı konusunun doğru anlaşılması için, Müslümanların İslam dinini Allah Teâlâ'nın emrettiği şekilde, “Kur'an” ve “Sünnet” çizgisinde yaşamaları gerekmektedir.

 

İslamofobinin çözümünde izlenmesi gereken diğer bir yol da şudur: Batı ülkelerinin medya organlarına da çeşitli görevler düşmektedir. Çünkü medya organları bu sorunun çözümü konusunda haber yapabilecekleri gibi ortamı geren, İslamofobiyi körükleyen haberler de yapabilecek imkâna sahiptirler. Ancak günümüz Batı medya organları, çözüm konusunda değil de, İslamofobiyi daha fazla yayma konusunda haber yapmaktadır. İslamofobinin çözümü için Batı medyasının bu yayın politikasını bırakması gerekmektedir.

İslamofobi, önyargı, ispanya, endülüs