SÜT VE ET


 Ömer ALADAĞ    24.10.2022 11:16:49    Bu İçerik 289 kez görüntülendi.Stratejik ürün olan süt ve et, beslenmemizde önemli protein ve kalsiyum ihtiyacımızı karşılamaktadır. Süt ve etin kaynağı olan ineklerimiz, nüfus sayımızın artışına ters orantılı olarak azalma göstermektedir.  Bu süreç bu şekilde devam ederse,  süt ve etimiz yerli ve milli olmaktan çıkıp, dışarıya bağımlı hale gelme süreci kaçınılmaz olacaktır. Dünyada süt ve et üretimi artarken ülkemizde süt ve et üretimi azalma göstermektedir. Bunun nedeni, yem girdi maliyetlerinin artışı engellenemediği için sektör çok zor bir dönem geçirmektedir. Yem maliyetlerinin sürekli artış göstermesi ve yem-süt arasındaki fiyat dengesi sağlanamadığı için ineklerimizin kesimine engel olmak mümkün olmayacak ve sektörün ayakta kalma mücadelesinin direnme gücü kalmayacaktır. Üreticilerimizin bu işten para kazanması gerekir. Yoksa özveri belli bir noktaya kadar çaba sarfeder.Süt ve et üreticisinin ayakta kalması ve bu işten para kazanması demek ülke ekonomisinin refah,istihdam,alanının genişlemesi tüm nüfusun dengeli beslenmesi,halk sağlığının korunması ve et ve süt ürünlerine ulaşımın kolaylığı demektir. Eğer ciddi önlemler alınmaz ise süt ürünleri ve kırmızı ette kriz derinleşecektir.

Derinleşen kriz , sektörün samimi emeklerini pasifize edecek, bu sektörü üretimin dışına itecektir. Bu sektördeki bütün bilgi, birikim, tecrübeyi boşa harcamış olacağız. Sektörün üreticileri başka alanlara yönelerek maddi ve manevi kayıpların acılarını yaşayacaktır. Bu sektör için yapılan bütün masraflar, istihdam alanları, kullanılan ekipman ve malzemeler hurdaya ayrılmış olacaktır. Zaman ve ekonomik kayıplardan sonra tekrar sektörün canlaması için krediler,masraflar,projeler,ekonomik harcalamalar geriye dönüşün kaçınılmaz sonucunu oluşturacaktır. Sektörün üretimden sofraya kadarki bütün aşamaları sekteye uğrayacaktır. Tecrübe,zaman,enerji ve ekonomik kaybın geri kalmışlığından kurtulmamış oluruz. Bu nedenle , toplumun ve bileşenlerimizin bu problemi çözme alanında aktif ve baskın olması gerekir. Çok geç kalmadan sektör ile ilgili düzenlemelerin yapılması  zorunluluk arz eder. Aksi takdirde et ve süt ürünlerine ulaşım sınırlı olacaktır. Temel beslenme gıdasının sınırlı olması demek, sınırlı bir besinin tüketilmesi demektir. Süt ve yem arasındaki denge parametrelerini koruyabilirsek sektörün ayakta kalması mümkün olacaktır. Aksi takdirde et ve süt ürünlerine ulaşım lüks olacaktır.