Eğitim şart ama herkese


 İbrahim Halil YILDIRIM    06.10.2022 17:44:16    Bu İçerik 2943 kez görüntülendi.Yeni nesil diye başlayan cümlelerin sonu biz eskiden böyle miydik? diye bitiyor. Her cümle içinde bir sitem ve bir kıyaslama var. Yeni neslin bu hale gelmesi eleştiririliyor ve bu durum teknolojiye bağlanıyor. Evet insan teknolojiyi doğru zamanda, doğru zaminde ve dosdoğru işlerde kullanabilirse hayatı kolaylaştır ve yaptığı işten verim alır. Ama Yanlış zamanda, yanlış zeminde ve yanlış bir şekilde kullanılırsa oluşacak tahribatları engelleyemez. 
Hayatın sanal, yaşamın hayal olduğu bu zamanda hedefe yolladığımız okun ıskalaması gayet olağandır. Hedef belirliyoruz ama o hedefe ulaşmak için bir çaba göstermeyip başarı elde etmeye çalışıyoruz. 
Bir yola çıktığımızı düşünelim ama ne yol bizim, ne vasıta, nede trafik kuralları hakkında bir bilgimiz var. Yolun sonuna zayiatsız varma ihtimalimiz sizce yüzde kaçtır? Yapılması gereken önce hangi vasıta ile yola çıkılacaksa onun sürüş eğitimini almak o yolun trafik kurallarını öğrenmek gerekir ve daha sonra gerekli tedbirler alınıp yola çıkılır.
Bu yöntem hayatın her alanında yaş ve cinsiyet farketmekzin bu şekilde olması gerekir. 
Örneğin bir ebeveyn çocuk yetiştirirken, o çocuğa dünya saadeti nasıl kazanılır diye öğretirken, ahiret saadetinin nasıl kazanılacağını göz ardı etmemesi gerekir çocuğun yetişmesinde ilgi, alka kadar nasıl bir ilgi, nasıl alaka kurmanın yöntemlerini de öğrenmek gerekir. Çocuğun fiziksel gelişiminin nasıl olması gerektiğini bilmemiz gerekir ama bunun yanında çocuğun manevi gelişimi hakkında da bilgi sahibi olmak gerekir. 
Bir meslekte çırağın işi öğrenmesi için ustaya ve o ustanın tecrübelerine ihtiyacı vardır. Ama usta çırağa iş ile birlikte iş ahlakını da öğretmesi gerekir. 

Biz yaşadığımız coğrafyadaki gidişattan şikayetçiysek ve hâla yerimizde oturuyorsak bunda bir çelişki vardır. 
Eğer biz sosyal hayattan, samimiyetsizlikten, bencillikten, ciddiyetsizlikten, hadsizlikten, vefasızlıktan şikayetçiysek ve kılımızı kıpırdatıp bunlarla mücadele etmiyorsak bunda bir çelişki vardır. 
Eğer biz Eğitimden şikayetçiysek ve alternatif programlar ve müfredatlar oluşturamıyorsak bunda bir çelişki vardır.
Eğer biz Siyasetten, Ekonomiden, Sağlıktan, ticaretteki aksaklıklardan şikayetçi isek ve bunların tüzük ve programlarının İslami ve insani alternatifinin tablosunu çizemiyorsak,
Internet ve sosyal medyaki ahlaki yozlaşmadan şikayetçiysek ve bu alanda kullanım kılavuzu oluşturamıyorsak bunda pek yaman bir çelişki vardır.

Geçmiş zamanlarda var olmak için düşünmek yeterliydi. Ancak şimdi var olmak için salt düşünmek yeterli değildir. Yapmamız gereken hikmetli düşünmek, Hikmetle düşündüğünü marifetle eyleme dönüştürmektir. 

Cehaletin ortadan kalkması için, her yaşa uygun ilim kapilarını aralayıp, insanın olduğu her yerde insanın ve toplumun faydasına olacak güzel eserler ortaya koymak gerekir.