"Yeni dersleri hangi branş öğretmenleri okutacak?"


Ders çizelgelerinin değiştirilmesinin öğretmen norm kadro hesabını doğrudan etkileyeceğini belirten Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, "Yeni dersleri hangi branş öğretmenleri okutacak?" diye sordu.

post

 Güncel    21.05.2019 17:29:42    Bu İçerik 13957 kez görüntülendi.

07.10.22

 


Yeni ortaöğretim sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı ve Memur Sen İl Temsilcisi Ali Deniz, Ortaöğretim ders çizelgelerinin değiştirilmesinin, öğretim programları, ders kitapları ve öğretmen norm kadro hesabını doğrudan etkileyen çok önemli bir husus olduğunu belirtti. Deniz, yeni dersleri hangi branş öğretmenlerinin okutacağının da merak konusu olduğunu söyledi.

Bakanlığın, söz konusu düzenlemeye ilişkin kapsamlı belge veya raporu kamuoyuyla henüz paylaşmadığını aktaran Deniz, branş öğretmenlerini etkileyebilecek büyük bir değişiklik öngörüldüğünü ve böylesi köklü bir adımdan öğretmenlerin olumsuz etkilenebileceğinin altını çizdi.

Akademik ve bürokratik bakış açısıyla hayata geçmesi sıkıntılı olan birçok uygulamanın akamete uğratıldığını dile getiren Deniz,  "Ortaöğretim ders çizelgelerinin değiştirilmesi, öğretim programları, ders kitapları ve öğretmen norm kadro hesabını doğrudan etkileyen çok önemli bir husustur. Öğretmenleri ve öğrencileri doğrudan ilgilendiren böylesine önemli bir konuda ortaya çıkacak pozitif ve negatif durumların çok iyi hesaplanabilmesi için bu değişim sürecinin sahada olan, emek veren, ter döken, işin içinde yoğrulan taraflarla olgunlaştırılması daha isabetli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Eğer bundan sonrası için belli bir olgunlaştırma takvimi izlenecekse tüm paydaşların bu sürece dahil edilmesi yerinde olacaktır. Daha önce birçok kez tecrübe edildiği gibi akademik ve bürokratik bakış açısıyla iyi görünen uygulama boyutuyla hayata geçmesi zor ve sıkıntılı olan birçok uygulama akamete uğramış, proje ölü doğmuştur. Bu tasarım şekli bir değişim olarak görülse bile bir dokunuş bin haykırışa sebep olabilir." dedi.

"Düzenlemeye ilişkin kapsamlı belge veya rapor kamuoyuyla henüz paylaşılmadı"

Bakanlığın yeni düzenlemeye ilişkin kapsamlı belge veya raporu kamuoyuyla henüz paylaşmadığını, bununla birlikte, ders sayılarındaki bir değişikliğin hem eğitim politikaları açısından hem de ortaöğretim öğretmenleri açısından önemli etkileri olacağını söyleyen Deniz, "Zorunlu bir sebep olmadıkça, derslerin saatinde ve çeşidinde bir değişikliğe gitmek, okulların fiziki altyapısının ve mevcut insan kaynaklarının verimli kullanılamaması riski taşımaktadır. İlla ki bir değişim öngörülüyorsa toplam norm kadro hesaplamaları çok ince yapılmalı, hiçbir öğretmenin dışarda kalmayacağı, angaryaya maruz kalmayacağı bir sistem oluşturulmalıdır. Ya da norm kadro sayısını artırmayacak ve eksiltmeyecek mevcut ders çizelgelerinde bir dengeleme ve iyileştirme yapılarak sistem kurgulanmalıdır. Ancak, açıklanan çizelge hiçbir şekilde böyle bir yaklaşımı benimsememiştir. Bunun yerine, ortaöğretimin hemen hemen tüm derslerini ve dolayısıyla branş öğretmenlerini etkileyebilecek büyük bir değişiklik öngörülmüştür. Böylesi köklü bir adım öğretmenlerimizin olumsuz etkilenebileceği büyük riskleri taşımaya adaydır." ifadelerini kullandı.

"Yeni dersleri hangi branş öğretmenleri okutacak?"

Değişen bazı ders saatleri ve isimleri hakkında kaygılarını dile getiren Deniz, "Yeni açıklanan ders çizelgesi, mevcut ders isimlerinden oldukça farklı isimler içermektedir. Örneğin, Anadolu Liselerinde 9'uncu sınıf için mevcut ders çizelgesinde 2 ders saati fizik, 2 ders saati kimya, 2 ders saati biyoloji derslerine ayrılmışken, açıklanan çizelgede 'Doğa Bilimleri Deneyimi' diye 6 saatlik bir ders öngörülmüştür. Yeni açıklanan ders, mevcut derslerin toplamından ibaret bir isim değişikliği midir, yoksa yeni bir içerikle oluşturulacak farklı bir ders midir? Şayet isim değişikliği ise, böyle bir isim değişikliğine neden ihtiyaç duyulmuştur? Şayet farklı bir ders ise, mevcut Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretmenleri ne olacaktır? Bu yeni dersi hangi branş öğretmenleri okutacaktır? Bir diğer örnek, 6 saat olarak öngörülen 'Sosyal Bilimler Deneyimi' dersine ilişkindir. Anadolu Liselerinde 9. sınıf için mevcut ders çizelgesinde 2 ders saati Tarih, 2 ders saati Coğrafya dersine yer verilmiştir. Bu yeni dersi hangi branş öğretmenleri okutacaktır? Mevcut öğretmenler ne olacaktır? Bu örnekler duyurulan çizelgede yer alan hemen tüm dersler için çoğaltılabilir ve benzer sorular sorulabilir. 11 ve 12'nci sınıflarda öğrencilerin seçecekleri derslerin kombinasyonunda haftalık 40 ders saatini geçen durumların olduğu görülmektedir." şeklinde konuştu.   

"Yaklaşık 3 bin öğretmen ihtiyacı ortaya çıkmaktadır"

Ders sayılarındaki artışın beraberinde öğretmen ihtiyacını da doğuracağını ifade eden Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ders çizelgelerinde ve dolayısıyla saatlerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, okulların norm kadro durumunu doğrudan etkilemektedir. Ders sayılarının ve dolayısıyla saatlerinin azaltılması durumunda, mevcut öğretmenlerin bir kısmının norm fazlası olması söz konusu olmaktadır. Öte yandan, ders saatinin artırılması durumunda ise öğretmen ihtiyacı sorunu ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de ortaöğretimde toplam 240 bin şube vardır. Her sınıf düzeyine ortalama 60 bin şube olduğu ve bir öğretmenin zorunlu ders yükünün 21 saat olduğu varsayıldığında ve sadece 9'uncu sınıfta herhangi bir dersin bir saat artırılması durumunda, yaklaşık 3 bin öğretmen ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, sadece 9'uncu sınıfta herhangi bir dersin haftalık ders saati bir saat azaltılması durumunda, yaklaşık 3 bin öğretmen norm fazlası haline gelecektir. Birden fazla dersin ders saatlerinin aynı anda değiştirilmesi durumunda 10 binlerce öğretmen ihtiyacı ve fazlasının aynı anda doğması söz konusu olabilecektir. Hemen hemen tüm branş öğretmenlerini etkileme potansiyeli olan bu kapsamlı değişikliğin hangi branşı tam olarak nasıl etkilediği etraflıca masaya yatırılmayı beklemektedir." ifadelerini kullandı.

"Farklı okul türleri için ders çizelgeleri ne zaman açıklanacaktır?"

"Yeni açıklanan ders çizelgeleri okul türü ayrımı yapmamıştır. Okul türleri resmi olarak devam ettiğine göre, farklı okul türleri için ders çizelgeleri ne zaman açıklanacaktır?" diye soran Deniz, son olarak şunları kaydetti:

"Dolayısıyla, ciddi bir pedagojik gerekçe olmadan, ders sayısı ve sürelerinde büyük bir azaltmaya gitmek sorunludur. Bu çerçevede, Türkiye’nin en büyük eğitim sendikası olarak talebimiz, açıklanan çizelgenin bir taslak olarak düşünülmesi ve ilgili paydaşlarla istişare yapılarak olgunlaştırılmasıdır. MEB, bir sunumla açıkladığı ders çizelgelerine ilişkin, yukarıda sorulan sorulara da cevap içerecek kapsamlı bir dosya hazırlamalı ve kamuoyuyla paylaşmalıdır." (Cemil Özdaş – İLKHA)

Kaynak: https://ilkha.com/haber/97478/yeni-dersleri-hangi-brans-ogretmenleri-okutacak 

yeni-dersleri-hangi-brans-ogretmenleri-okutacak