Büro Memur-Sen İl Divan toplantısını gerçekleştirdi


​​​​​​​Büro Memur-Sen Adıyaman Şubesi Genel Başkan Yusuf Yazgan'ın katılımıyla İl Divan toplantısını gerçekleştirdi.

post

 Güncel    21.12.2022 09:23:52    Bu İçerik 370 kez görüntülendi.

07.10.22

 


Büro Memur-Sen Şube Başkanı Mahmut Ergen Divan toplantısında yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek bir yıllık başkanlık döneminde yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ergen Sendika olarak taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Şu anda sendikalı olanlara Toplu Sözleşme İkramiyesi adı altında üç ayda bir 2119 puan katsayı çarpımı sonucu elde edilen  706,00 TL ödenmektedir. Bu tutarın en azında  Ramazan ve Kurban Bayramlarında Asgari ücret düzeyinde  olması gerekmektedir. Yetkili Sendikaya Dayanışma aidatı ödenmelidir. Ayrıca %2 lik barajın bir an önce TBMM yasallaşarak merdiven altı denilen sendikaların emek hırsızlığına son verilmelidir.

Aylık Maaş zammı ile ilgili olarak  yüzdelik dilimli zam oranlarına son verilmeli seyyanen zam yapılmalı,

3600 Ek gösterge konusunda Genel Merkezimizin çalışmasını takdirle karşılıyoruz ancak yeterli bulmuyoruz beklentimiz ¼ üne gelmiş tüm kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeden yararlanması,

 4-Bir çok kurumda 666 sayılı kararname ile çalışanların elinde alınan hakların tekrar verilmelidir.(Fazla çalışma, İkramiye, Nöbet ücreti gibi)

5-Yiyecek yardımının çalışanların adil bir şekilde yararlanması için mutlaka ama mutlaka maaşlarına yansıtılarak nakit olarak ödenmesi sağlanmalıdır.

6-Kirada olan personellere acilen kira yardımı ödemesi yapılmalıdır.

7-Yardımcı Hizmetler sınıfının kaldırılarak Bu  personellerin GİH sınıfına geçirilmeleri sağlanmalıdır.

8- Engelli personelin çalışma şartlarının ilgili yasalarına uygun şekilde      düzenlenmesi sağlanmalıdır.

 9-Başta Aile Yardımı ve çocuk yardımı olmak üzere tüm sosyal yardımlar arttırılmalıdır. Ayrıca Tüm memurlara eğitime hazırlık yardımı ödenmelidir. 

10-İl dışı sevklerde uygulama birliğinin sağlanması için bakmakla yükümlü olunan kişiler için refakatçı izni sayılması ve İl dışı sevklerde yol ücretinin ve yevmiyelerin arttırılması sağlanmalıdır.

11-SGK çalışanlarına Denetmen ve Uzman olmaları için özel sınavlar açılarak bu kadrolara atanmalarının yapılması sağlanmalıdır.

12-SGK da yapılan Görevde Yükselme sınavında tercih yapılmayarak boş  kalan kadrolara barajı aşan herkesin atanması ve Eş durumundan tayin  olan personellerin her yıl beyan zorunluluğu uygulamasının kaldırılması.

13-Adliye çalışanlarının nöbet ücretini toplu sözleşmede kazanım olarak elde ettik ancak ödeme sıkıntılar yaşanmaktadır.

14-Adli emanet memurlarının görev tanımının yapılması  sorumluluklarının gereği olarak ek tazminatları her ne kadar artırıldıysada bizce yetersiz bir artıştır. Tekrar arttırılmalıdır,

 15-Gençlik spor çalışanlarına illerdeki spor müsabakalarında görev yaptıklarından dolayı ödenmekte olan yolluklarının arttırılması,

 16-Ehliyet, pasaport işlemlerinin Nüfus çalışanlarına devredilmesi, nedeniyle ek ödeme oranlarının artırılması sağlanmalıdır.

17-Uzmanlık kadrosunun İçişleri Bakanlığında çalışanlarına açılması,

 18-Euro kontrol den gelen paralardan meteoroloji çalışanlarına tazminat olarak ödenmesi toplu sözleşmede mütabakat altına alındı. Bunun bir an önce gerçekleştirilmesini,

19-Jandarma ve Emniyet de çalışan sivil ve üniformalı çalışanlar      arasındaki  ücret dengesizliğin giderilerek bu personellerede Operasyon tazminatı verilmelidir. Emniyetteki sivil çalışanlarının görev tanımlarının yapılarak görevde yükselme sınavı açılmalıdır. Bu personellere ücretsiz ulaşım imkanı sağlanmalıdır.

 20-Jandarmadaki sivil personellerin tayin bedeli, ek ödeme, yan ödeme katsayıları yükseltilmelidir.

 21-İş Kur çalışanlarına acilen İş ve meslek danışmanlığı kadrosu açılarak açılması; İş ve meslek danışmanlarının kariyer kadroya geçirilmesi sağlanmalıdır.

22- Göç idaresinde çalışan personellere Görevde yükselme sınavının açılması sağlanmalıdır.

23-Sosyal Denge tazminatı sadece yerel yönetimlerde çalışan personellere değil. Bu hakkın GİH sınıfında görev yapan tüm kamu personellerine de verilmesi sağlanmalıdır."

 

büro memusen-mahmut ergen-talep