Adıyaman Büro Memur-Sen çalışmalarını basınla paylaştı


​​​​​​​Adıyaman Büro Memur-Sen Şubesi 2021 yılı İl Divan Toplantısını üye ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

post

 Güncel    16.09.2021 19:53:38    Bu İçerik 496 kez görüntülendi.

07.10.22

 


CEMİL ÖZDAŞ

Adıyaman Büro Memur-Sen Şube Başkanı Mahmut Ergen sendika olarak çalışanların kazanımları konusunda yaptıkları çalışmaları basınla paylaştı.

Ergen yaptığı açıklamada, "2022-2023 yılları arasını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti ile Müzakere edilmiş 23.08.2021 tarihinden uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Söz konusu sözleşme 25.08.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. İmza edilen Toplu sözleşme şimdiye kadar olan sözleşmeler içerisinde en yüksek oranları içeren sözleşme olarak tarihe geçmiştir. Sözleşme kapsamında yüzdelik artışların yanında farklı kalemlerde artışlar da yapılmıştır. Hizmet kolları düzeyinde hem genel sözleşme şartlardan yararlanma konusunda bir sendika enflasyonu vardı. Merdiven altı diyebileceğimiz yapılardı. Onların da önüne geçebilmek için yüzde 1 örgütlenme düzeyi olan sendikaların bundan istifade edebilmesi kararlaştırılmıştır. 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesini sendika üyesi çalışanlarımızın menfaatleri doğrultusunda toplu sözleşme ikramiyesini 400-TL ye çıkarttırdık. Sözleşmeli çalışan personellerin kadroya alınmasına ilişkin çalışmaların 2022 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Toplu Sözleşmenin 52. Maddesinde yer almıştır. 3600 Ek Gösterge meselesi Memur-Sen'imizin katıldığı bir çalışma grubuyla 2022 yılında tamamlanacağı Toplu Sözleşmenin 51 Maddesinde yer almıştır. İnşallah 3600 Ek Gösterge Tüm Memur arkadaşlarımızı kapsayacak şekilde çıkar. Konunun hassasiyetle takipçisi olacağız. " dedi.

2022-2023 yıllarına ilişkin Yeni Kazanımlarını maddeler halinde sıralayan Ergen şöyle devam etti:

1-) Gençlik ve Spor Bakanlığı kadrolarında fiilen görev yapan personele sözleşmeli olanlar da dahil olmak üzere %50 artırımlı müsabaka görevlendirme ücreti ödenmesini sagladık.

2-) 112 Acil Çağrı merkezlerinde çağrı karşılama personelinin ek ödemelerinin 10 puan artırımlı ödenmesini sağladık.

3-) Ankara. Istanbul ve Izmir illerindeki adliyelerde görev yapan personele 15 puan. bu iller dışında kalan büyükşehirlerdeki adliyelerde görev yapan personele 10 puan ve diğer illerdeki adliyelerde görev yapan adliye personeline ise 5 puan artırımlı adalet hizmetleri tazminatı ödenmesini sağladık.

4)- Mahkemelerde ve Cumhuriyet Savcılıklarında nöbet tutan personele tutulan her nöbet için nöbet ücreti ödenmesini sağladık.

5-) Gençlik ve Spor Bakanlığında yurt yönetim memuru kadrosunda görev yapan personelin özel hizmet tazminatının 5 puan, sözleşmeli yurt yönetim personelinin ise ek ödemelerinin 10 puan artırımlı ödenmesini sağladık.

6-) Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri sınıfı dışında görev yapan memurlara ve sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti ödenmesini sağladık.

 

7-) Milli Savunma Bakanlığı ile bakanlık kadro ve kuruluşlarında yer alan kurumlarda görevli devlet memurlarına haftalık 40 saati aşan çalışma süreleri için fazla çalışma ücreti ödenmesini sağladık.

 

Geçmiş Dönemlerde Elde Edilen ve iyileştirilerek 2022-2023 Yıllarında da Devam Edecek Olan Kazanımlar

8-) İcra memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarının 15 puan artırımlı ödenmesini sağladık.

9-) Daha önce sadece kadrolu mübaşirlerin yararlanmakta oldukları 7 puan ilave tazminat oranından, kadrolu zabit katipleri ile sözleşmeli mübaşirlerin de yararlanmasını sağladık.

10-) Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatındaki eczacı unvanlı sözleşmeli personelin sözleşme ücretlerindeki artışın %25'e çıkartılmasını sağladık.

11-) Veznedarların mali sorumluluk zammının 1400 puana çıkartılmasını sağladık.

12-) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar haric Meteoroloji Genel Müdürlogu kadro ve pozisyonlarında görev yapan memur ve sözleşmeli personelin havacılık tazminatı oranlarının personel maliyetleri tamamen karşılananlar, kısmen karşılananlar ve bunların dışında kalanlar için sırasıyla %45. %30 ve %15 olarak artırılmasını sagladık. Daha önce %30. %20 ve %10'du)

13-) Yükseköğrenim öğrenci yurtlarında görevli memurların fazla çalışma saat ücretinin 4 kat artırımlı ödenmesini sağladık. (Daha önce 3 kat artırımlıydı)

14-) Yükseköğrenim öğrenci yurtlarında görevli sözleşmeli personelin fazla çalışma saat ücretinin 4 kat artırımlı ödenmesini sağladık.

15-) Nüfus ve Vatandaşlık Işleri Genel Müdürlüğü personeli için fazla çalışma ücretinin 4 katına çıkartılmasını sağladık. Bu tutar 2022 bütçesi ile artırılacaktır.

16-) Mahkemelerde personel için fazla çalışma ücretinin 3 kati olarak devamını sağladık,

17-) Sosyal Güvenlik Kurumu personeli icin fazla çalışma ücretinin 4 katına çıkartılmasını sağladık.

18-) Vergi dairesi müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücretinin 4 katına çıkartılmasını sağladık.

Geçmiş Dönemlerde Elde Edilen ve 2022-2023 Yıllarında da Devam Edecek Olan Kazanımlar

19-) Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Istatistik! Kurumu Başkanlığı nda görev yapan personele seyahat kartı verilmesine ilişkin önceki kazanımımızın devamını sağladık.

20-) Emanet memuru kadrolarında bulunanlar için öngörülen iş riski zammının bir kat artırımlı olarak ödenmesine ilişkin kazanımımızın devamını sağladık.

21) Devlet Arşivleri Başkanlığı araştırmacılarının özel hizmet tazminatı oranına 5 puan ilave edilmesine ilişkin kazanımımızın devamını sağladık.

22-) İl Nüfus ve vatandaşlık müdürlerinin ek ödeme oranına 10 puan ilave edilmesine ilişkin kazanımımızın devamını sağladık.

23-) Ticaret Bakanlığındaki gümrük muhafaza memurlarının resmi üniformalı bulundukları sürede belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasına ilişkin kazanımımızın devamını sağladık.

24-) Gelir uzmanları, mali hizmet uzmanları, il istihdam uzmanları, ticaret denetmeleri ve sosyal güvenlik denetmenlerinin yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan, bunların yardımcılarına ise 7 puan ilave edilmesine ilişkin kazanımımızın devamını sağladık." (Adıyaman Basın)

 

BÜRO MEMUR SEN-ADIYAMAN-MAHMUT ERGEN